JOSEMARIA ESCRIVA THE WAY EPUB

This website contains reflections on Christian life written by St. Josemaría Escrivá, founder of Opus Dei, and a search The Way, The Way > Table of Contents. The Way. +. Ordinary Work, Extraordinary Grace: My Spiritual Journey in Opus Dei. +. Holiness for Everyone: The Practical Spirituality of St. Josemaria Escriva. St. Josemaría Escrivá dedicated himself to teaching people how to respond to God's universal call to holiness, and The Way, Furrow, The Forge (One Volume).


JOSEMARIA ESCRIVA THE WAY EPUB

Author: Berniece Schroeder
Country: Angola
Language: English
Genre: Education
Published: 22 September 2015
Pages: 571
PDF File Size: 1.43 Mb
ePub File Size: 2.53 Mb
ISBN: 358-1-59879-416-3
Downloads: 71390
Price: Free
Uploader: Berniece Schroeder

JOSEMARIA ESCRIVA THE WAY EPUB


Na hindi naman niya kagustuhan? Heto yong ilan sa mga linya rito sa libro na nagustuhan ko: Marami na ang naging santo dahil sa pagbabasa. Pede akong maging santo dahil puro mga spiritual books ang binabasa ko haha!

At kung hindi nila josemaria escriva the way ang mga ito, disi'y kakaunting merito lamang ang natamo ng kanilang reaksiyong "sobrenatural" na pag-ingatan ang puso - kaluluwa't katawan - para sa Diyos, sa halip na ibigay ito sa isang nilalang. Tama, nararamdaman din ang mga banal ang libog.

Pero dapat magtiis dahil nakalaan lamang ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Publishers The strength, the attraction of The Way is largely due to the fact that it is based on real, living experience, being the fruit of the author's work as a priest which began in The book appeared first in under the title Consideraciones espirituales and later in received its definitive title, after being greatly expanded.

Some are letters he wrote and received. I will only stir your memory, so that some thought will arise and strike you; and so you will better your life and set out along ways of prayer and of Love.

JOSEMARIA ESCRIVA THE WAY EPUB

And in the end you will be a more worthy soul. Kagaya halimbawa ng diborsyo o kasal ng dalawang parehong kasarian gay marriages.

JOSEMARIA ESCRIVA THE WAY EPUB

Marami nang bahagi ng mundo na ginawang legal ang mga ito dahil ito ang tawag ng kasalukuyang panahon signs of the times. Maaring taliwas sa turo ng Bibliya o Simbahang Katoliko pero kapag iniisip ko, mag matimbang na dapat bigyan ang tao ng karapatang mag-isip kung ano ang makakabuti sa kanyang sarili free will dahil josemaria escriva the way naman talaga ang nais ng Diyos na gawin natin.

Di ba't kaya may free will ay dahil nais josemaria escriva the way Diyos na tayo'y maging malaya?

The Way by Josemaría Escrivá

Dahil bakla o tomboy ang isang tao, hindi na siya maaring maging malaya? Hindi ba siya puwedeng maging masaya? Magiisa na lang ba josemaria escriva the way hanggang sa mamatay siya?

Over the years, more than four and a half million copies have been sold, in 43 different languages.

  • Opus Dei - writings of the founder
  • The Way (book) - Wikipedia
  • The Way by Josemaria Escriva |

This is one of the main attractions of the book-its direct, conversational style, its personal and deeply human character.Related Post